Blog > Komentarze do wpisu
Jednostka statystyczna i zbiorowość statystyczna

Jednostka statystyczna - elementy składowe zbiorowości poddawane bezpośredniej obserwacji lub pomiarowi, inaczej jest to obiekt badania.

Zbiorowość statystyczna- wszystkie elementy, będące przedmiotem badania, co do których formułowane są wnioski ogólne.

Cechy statystyczne – są to właściwości, za pomocą których charakteryzujemy obiekt badania, czyli jednostkę statystyczną.

 

Podział cech statystycznych:

a) stałe i zmienne:

- stałe – jednakowe dla każdej jednostki

- zmienne- różnicuje jednostki

b) rzeczowe, czasowe, przestrzenne:

- rzeczowe – kto? Co? Ile? Dlaczego? Dzielą się na:

+ jakościowe (niemierzalne)

+ ilościowe (mierzalne):

* ciągłe – przyjmują wartości rzeczywiste z danego przedziału np. waga, wzrost

* skokowe – przyjmują wartości całkowite z danego przedziału np. liczba osób w klasie.

- czasowe – dotyczą określonego momentu lub okresu (kiedy?)

- przestrzenne – dotyczą położenia (gdzie?)

 

Przykłady cech zmiennych:

1. Wiek – np. 20, 35, 67, 14, 26 (lat) – jest to cecha rzeczowa, mierzalna (wyrażona w liczbach), ciągła (lata następują po sobie 1,2,3,4..).

2. Płeć – np. kobieta, mężczyzna – jest to cecha rzeczowa, niemierzalna (opisana słowem).

3. Liczba dzieci – np. 0, 1, 2, 3… - jest to cecha rzeczowa, mierzalna, skokowa (ponieważ następuje skok o jedną pełną wartość, nie można mieć 1,5 dziecka).

4. Miejsce urodzenia – np. Warszawa, Poznań, Kraków, Łódź – jest to cecha przestrzenna, określająca położenie miasta.

5. Miesięczny dochód – np. 2000 zł, 1467,58 zł, 4592,04 zł… - jest to cecha rzeczowa, mierzalna, ciągła, gdyż wartość cechy obejmuje bardzo dokładne jednostki, co do grosza.

6.Rok urodzenia – np. 1987, 1975, 1965… - jest to cecha czasowa, gdyż odnosi się do punktu w czasie.

 

środa, 14 kwietnia 2010, azdarian

Polecam: R1NG!